Gossiping 板


LINE

說明: 依#1W4sy0PS (Gossiping)公告辦理投票,投票至28號。 1.本次投票採用推文計票,因參加人數眾多,採1人3票,可投1~3票。 2.於推文投票,推文超過三票者不計票數並刪除留言。 3.無關留言影響投計票者,推文刪除並警告水桶七日。(無關投票推文貼圖、謾罵等) 4.於推文貼上支持的id即可,無關推文導致過長斷行視為無效票。 *若連結失效請站內信告知arsonlolita修正 *同id只計一票,不能連投一個人三票 投票範例: 噓 ubcs: girl5566 a741085 ubcs 推 girl5566: a741085 → a741085: a741085 ubcs 參賽名單: ulin0619 -樓下那個女人 https://soundcloud.app.goo.gl/QjP8F HeliArmy -風☆雲★變☆色 https://youtu.be/XJZL1hDFoCU
greatc -買你 https://soundcloud.com/ni-c-523468501/vkgpgjof3wfz sisiz -失戀前我想記住的N件事 https://youtu.be/jMqfTYIIAUM
annie7023 -五樓 https://youtu.be/1s3Dsf_rus4
Superxixai -堅持 https://reurl.cc/V31o4y Sheng945 -阿拉斯加海灣 https://reurl.cc/ZQbDy6 bluerex823 -I For you https://youtu.be/1dtdoOsR3ko
Hsins -批踢踢之歌 https://mu6.me/172476 honeyuyu123 -《鄉民症候群》https://www.youtube.com/watch?v=8Pb-RE7kWYU
lightaurora -他們說我是沒有用的年輕人 https://youtu.be/_QtLFkPzx2g
vis64 -無人之島 https://youtu.be/Uh1HlfqLpV4
ybz612 -Ahoy!! 我ら宝鐘海賊団☆ https://youtu.be/Tl73FNkigpo
justmaker -山頂黑毒蛇 https://youtu.be/KwgFEGhyd4Y
yogo3388 -挪威的森林 https://reurl.cc/0D1d49 alien01 -我難過 https://soundcloud.app.goo.gl/FYwKe ewe -世界上的另外一個我 https://reurl.cc/OXvr53 COFFEEBAR -海闊天空 https://youtu.be/hp21jo4-UU0
milk80323 -愛情怎麼了嗎 https://www.youtube.com/watch?v=P9Sy8154jYY
suichen -燕窩蝶 http://17sing.tw/share_song/index.html?sid=89373798 t9012620935 -如果雨之後 https://reurl.cc/KxX95m paul1951 -猜心 https://reurl.cc/ra5vEZ zammy543 -Dance Monkey https://soundcloud.app.goo.gl/DBR4oRH6MRrKCVfHA ms0428 -愛與希望 https://reurl.cc/o97y8v imjungyi923 -雨愛https://bit.ly/3ag4IFo pirate634 -WHITE ALBUM https://soundcloud.app.goo.gl/Cd3grDGCNJEX1eq17 XTaiwanAyin -都是我的錯 https://reurl.cc/1g0A7G popy8789 -壞人 https://reurl.cc/5o8WzG Ahhhhaaaa -分手快樂 https://clyp.it/cp5eowdb HiSunny -想要交很多個女朋友! https://reurl.cc/NX0lx6 e2000 -惜花夢 https://reurl.cc/kVXyor OAOb -はじめてのチュウ https://youtu.be/N8oaN3IFTpY
Donny -說謊 https://youtu.be/YlwjfmPCVfE
MiharuHubby -★醒醒吧★八卦鄉民★ https://reurl.cc/0D1dWl Augustsixth -離人節 http://reurl.cc/ynkLjM gogosonny -雞排之歌 https://youtu.be/u4EaNBgRxYs
tr89179 -你要的不是我 https://reurl.cc/WEGNOe zxcdewqa -博杯 https://reurl.cc/NX0lN6 andrew5106 -因為單身的緣故 https://reurl.cc/zbYDKN kumabear903 -言不由衷 https://reurl.cc/l0DyaQ SaChia5566 -不是因為天氣晴朗才愛你 https://reurl.cc/ZQWVll LOPE304 -昨晚我夢見我學會了游泳 https://reurl.cc/pmLvja fafan -情歌 https://youtu.be/NzehIK60O6s
iia30206 -倖存者 https://youtu.be/xbD6d2gaDRE
SabinaK -Part of Your World https://bit.ly/3pw6eHI pipiben770 -最長的電影 https://reurl.cc/jqvRly daichi0526 -世界が終るまでは… https://youtu.be/VSlU-LmP6Pw
papatata -克卜勒 https://reurl.cc/MZ8j2v aHaRui -夢一場 https://risu.io/nVJV sam1011 -囂張 https://reurl.cc/yn7y3M rockshow -刻在我心底的名字 https://reurl.cc/V3L6jQ engelspfad -花に亡霊 https://reurl.cc/ynkdn6 sizuku2 -屋頂 https://www.youtube.com/watch?v=2KEVV8SXTpo
josepharick -遠走高飛 https://reurl.cc/8yjyqd handpine -shallow https://youtu.be/CxcDAng4yEc
www2314669 -別再想見我 https://soundcloud.com/user-652352933 a606332003 -無與倫比的美麗 https://soundcloud.com/cxjuam76pi4q/2a-1 moew10221 -秦淮河邊的陳年往事 https://reurl.cc/GdAxzp jun059 -成全(病友會版本) https://youtu.be/A2ZJ6pni0TI
changyiyao -知足 歌曲連結 https://youtu.be/01ls-8Qb7Cg
super1314159 -Shallow 擱淺帶 https://reurl.cc/xg7LxN yone1130 -思念是一種病 https://youtu.be/wcyC97Duai0
jerryliau -你給我聽好 https://youtu.be/_hLu4ExuUb0
az61007 -來去高雄 https://youtu.be/S7cKhc3u3l8
hey1590 -福利熊 https://reurl.cc/XeERxe -- 傲笑天地間,陰陽兩不分; ● ●八卦水桶影,瀟灑一魔尊。 ▃▃▃▃▃▃▃▃▃ <▃▁ █◤ ◥▅▲ ▇▆▅▆▇   別人的失敗~就是我的快樂啦~ --
QR Code※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.231.78.126 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Gossiping/M.1613973307.A.A16.html ※ [部份違規文字已刪除] ※ arsonlolita 於 02/22/2021 13:56:47 刪除部份違規文字,原因: 無關投票
1F:→ jac19860114: alien01 alien01 alien0102/22 13:56
2F:→ linda17a3: Hsins02/22 13:58
3F:→ linda17a3: Hsins02/22 13:58
4F:→ linda17a3: Hsins02/22 13:59
5F:推 sugoi5566: hey159002/22 13:59
6F:→ arsonlolita: HeliArmy Hsins yogo338802/22 14:00
7F:推 jackymars5: Hsins02/22 14:07
8F:推 espresso1: suichen02/22 15:30
9F:推 Ahhhhaaaa: suichen ahhhhaaaa fafan02/22 15:36
10F:推 evita40221: HeliArmy02/22 16:18
11F:推 tiffany0227: HeliArmy02/22 16:22
12F:推 evita40221: HeliArmy Ahhhhaaaa02/22 16:35
13F:推 calvinkao911: hey159002/22 17:08
14F:推 ulin0619: hey1590 SaChia5566 ulin061902/22 18:57
15F:推 handpine: HeliArmy handpine hey150902/22 19:10
16F:推 QCR: HeliArmy greatc hey1590 02/22 19:12
17F:推 hsin60832: honeyyuyu123 honeyuyu123 honeyuyu12302/22 19:23
18F:推 star0322: zammy543 zammy543 zammy54302/22 19:30
19F:推 kiminocodo: HeliArmy02/22 20:05
20F:推 qudjo13: zammy543 milk80323 SaChia55566 02/22 20:26
21F:推 aaeaston: handpine02/22 22:30
22F:→ LouisLEE: az61007 02/22 23:23
23F:→ LouisLEE: yogo338802/22 23:23
24F:推 LouisLEE: Superxixai02/22 23:25
25F:推 vigorhsieh: Zammy54302/22 23:36
26F:→ vigorhsieh: Zammy54302/22 23:36
27F:→ vigorhsieh: Zammy54302/22 23:36
28F:推 miratw: Zammy54302/22 23:37
29F:→ miratw: Zammy54302/22 23:37
30F:→ miratw: Zammy54302/22 23:37
31F:推 hugh1682: Zammy54302/22 23:50
32F:→ hugh1682: Zammy54302/22 23:50
33F:→ hugh1682: Zammy54302/22 23:51
34F:推 DGGXAM1: Zammy54302/23 00:06
35F:→ DGGXAM1: Zammy54302/23 00:07
36F:→ DGGXAM1: Zammy54302/23 00:07
37F:推 APPLEin5566: 含02/23 00:12
38F:→ arsonlolita: 請參照投票範例,同id只計一票,不能投一個人三票 02/23 00:24
39F:推 Ibugi: hey159002/23 00:27
40F:推 zammy543: zammy54302/23 00:43
41F:推 ilovemiao: Zammy54302/23 03:55
42F:推 ilovemiao: Zammy543 02/23 03:56
43F:推 ilovemiao: Zammy54302/23 03:56
44F:推 ym60606: HeliArmy 02/23 06:40
45F:推 iamsocool: Superxixai daichi0526 az6100702/23 06:43
46F:推 moai513: hey159002/23 07:04
47F:推 charlieeeeee: greatc iia30206 milk8032302/23 08:24
新增說明 ※ 編輯: arsonlolita (36.231.78.126 臺灣), 02/23/2021 10:34:24
48F:推 HeliArmy: HeliArmy vis64 hey159002/23 11:12
49F:推 polo4213: HeliArmy yogo3388 daichi052602/23 11:14
50F:→ SaChiA5566: Zammy543 sachia5566 suichen02/23 12:49
51F:推 zammy543: sachia556602/23 16:43
52F:推 Copyjie: SabinaK02/23 20:30
53F:推 sanpf: Hsins02/23 21:13
54F:推 weipoyen: zammy543 star0322 weipoyen02/23 21:35
55F:推 jp6vu04boy: hey159002/23 21:45
56F:推 zz2895341: suichen02/23 23:08
57F:→ linda17a3: 嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔我以為可以一個人投三票同id02/23 23:37
58F:推 fxjehan: Heliarmy 02/24 02:35
59F:推 yaaabi: milk8032302/24 04:25
60F:推 liang94313: Hsins zammy54302/24 05:32
修正連結 ※ 編輯: arsonlolita (101.12.28.91 臺灣), 02/24/2021 07:04:13
61F:推 qazwsx1029: Hsins hey1590 02/24 07:42
62F:推 chara0104: greatc 02/24 13:02
63F:推 justice0616: 太神啦 02/24 13:44
64F:推 Rambo0114: HeliArmy Hsins honeyuyu123 02/24 16:57
65F:推 hujenhuei: pipiben770 02/24 17:36
66F:推 oder: pipiben770 02/24 17:42
67F:推 joejoeman: pipiben770 02/24 19:25
68F:推 godgarbage: HeliArmy 02/24 20:02
69F:推 yunzut: HeliArmy 02/24 20:03
70F:推 claireboa: HeliArmy 02/24 20:18
71F:推 jasonlu2005: HeliArmy 02/24 20:28
72F:推 v251455: HeliArmy 02/24 20:29
73F:推 seasonsong: HeliArmy 02/24 21:23
74F:推 emptie: imjungyi923 ybz612 MiharuHubby 02/24 21:45
75F:推 imjungyi923: imjungyi923 ybz612 OAOb 02/24 22:45
76F:推 redDest: imjungyi923 ybz612 OAOb 02/24 22:49
77F:推 scmono: imjungyi923 ybz612 OAOb 02/24 22:50
78F:推 ayane801x: imjungyi923 ybz612 OAOb 02/24 22:52
79F:推 onyva: hey1590 02/24 22:54
80F:推 Wardyal: ybz612 OAOb engelspfad 02/24 22:59
81F:推 ILoveMegumin: ybz612 OAOb imjungyi923 02/24 23:01
82F:推 weichipedia: imjungyi923 ybz612 OAOb 02/24 23:26
83F:推 Benbenyale: ybz612 OAOb 02/25 00:19
84F:推 siscon: imjungyi923 MiharuHubby OAOb 02/25 00:50
85F:推 Jongkook: imjungyi923 ybz612 OAOb 02/25 00:59
86F:推 nnbbaa311: Zammy543 sachia5566 02/25 01:46
87F:推 pigo: Zammy543 sachia5566 changyiyao 02/25 01:55
88F:推 candy2624360: milk80323 HeliArmy tr89179 02/25 07:43
89F:推 brownbear: zammy543 02/25 09:01
90F:推 zammy543: az61007 02/25 09:05
91F:推 new370597: pipiben770 02/25 09:48
92F:推 pizzahut: 燕尾蝶不是燕窩蝶 02/25 15:55
93F:推 blackcloud: Hsins 02/25 21:27
94F:推 choco7: hey1590 daichi0526 tr89179 02/25 22:14
95F:推 jessicameng: hey1590 02/25 22:15
96F:推 SabinaK: HeliArmy milk80323 SabinaK 02/25 22:18
97F:推 donutlover: zammy543 milk80323 02/25 23:24
98F:推 hrong: SabinaK 02/26 00:28
99F:推 betrayalme: Zammy543 sachia5566 02/26 00:29
100F:推 IchiSenSan: ybz612 daichi0526 engelspfad 02/26 01:47
101F:推 arther5277: SabinaK 02/26 09:54
102F:推 yaliuqueen: SabinaK 02/26 10:49
103F:推 ak904: annie7023 02/26 11:38
104F:推 alpina0114: HeliArmy 02/26 11:55
105F:推 SUZUKI5566: Zammy543 02/26 16:56
106F:推 remsuki: milk80323 02/26 23:55
107F:推 ffreakk: donny iia30206 handpine (照字母排) 02/27 00:54
108F:推 yeeting: SabinaK SaChia5566 Sheng945 02/27 01:03
109F:推 ybz612: imjungyi923 OAOb 02/27 14:28
110F:推 web6037: yogo3388 02/27 17:55
111F:推 ckccccc8: Hsins milk80323 zammy543 02/27 23:08
112F:推 ubcs: HeliArmy HiSunny SaChia5566 02/28 01:08
113F:推 thezodic: pipiben770 02/28 01:11
114F:推 guemao: MiharuHubby SabinaK hey1590 02/28 12:43
115F:推 bokonon: HeliArmy honeyuyu123 MiharuHubby 02/28 14:22
116F:推 lmjqaz: FanFan 02/28 16:43
117F:→ lmjqaz: 更正yone1130才對 02/28 16:44
118F:推 Hosizora: COFFEEBAR 02/28 18:18
119F:推 twobug: Zammy543 02/28 18:50
120F:推 namelessSZY: HeliArmy zammy543 02/28 20:25
121F:推 kumabear903: Sheng945 siia30206 02/28 21:16
122F:推 ppptttqaz: honeyuyu123 lightaurora MiharuHubby 02/28 21:44
123F:推 kickthewall: sizuku2 02/28 22:38
124F:推 hey1590: Hsins honeyuyu123 hey1590 02/28 22:57
125F:推 qtgary: hey1590 02/28 22:57
126F:推 zsedcftgb135: hey1590 02/28 23:06
127F:推 sizuku2: sizuku2 02/28 23:18
128F:推 tonyflu: t9012620935 Donny engelspfad 02/28 23:35
129F:推 AppleMan: zammy543 imjungyi923 ybz612 02/28 23:58
130F:推 llintell: HeliArmy SabinaK 02/28 23:59
131F:推 ubcs: 投票結束啦~~~~~~ 03/01 00:14
ubcs:轉錄至某隱形看板 03/01 00:31

贊助商連結

918預售屋新成屋團購資訊平台

like.gif 您可能會有興趣的文章
icon.png[問題/行為] 貓晚上進房間會不會有憋尿問題
icon.pngRe: [閒聊] 選了錯誤的女孩成為魔法少女 XDDDDDDDDDD
icon.png[正妹] 瑞典 一張
icon.png[心得] EMS高領長版毛衣.墨小樓MC1002
icon.png[分享] 丹龍隔熱紙GE55+33+22
icon.png[問題] 清洗洗衣機
icon.png[尋物] 窗台下的空間
icon.png[閒聊] 双極の女神1 木魔爵
icon.png[售車] 新竹 1997 march 1297cc 白色 四門
icon.png[討論] 能從照片感受到攝影者心情嗎
icon.png[狂賀] 賀賀賀賀 賀!島村卯月!總選舉NO.1
icon.png[難過] 羨慕白皮膚的女生
icon.png閱讀文章
icon.png[黑特]
icon.png[問題] SBK S1安裝於安全帽位置
icon.png[分享] 舊woo100絕版開箱!!
icon.pngRe: [無言] 關於小包衛生紙
icon.png[開箱] E5-2683V3 RX480Strix 快睿C1 簡單測試
icon.png[心得] 蒼の海賊龍 地獄 執行者16PT
icon.png[售車] 1999年Virage iO 1.8EXi
icon.png[心得] 挑戰33 LV10 獅子座pt solo
icon.png[閒聊] 手把手教你不被桶之新手主購教學
icon.png[分享] Civic Type R 量產版官方照無預警流出
icon.png[售車] Golf 4 2.0 銀色 自排
icon.png[出售] Graco提籃汽座(有底座)2000元誠可議
icon.png[問題] 請問補牙材質掉了還能再補嗎?(台中半年內
icon.png[問題] 44th 單曲 生寫竟然都給重複的啊啊!
icon.png[心得] 華南紅卡/icash 核卡
icon.png[問題] 拔牙矯正這樣正常嗎
icon.png[贈送] 老莫高業 初業 102年版
icon.png[情報] 三大行動支付 本季掀戰火
icon.png[寶寶] 博客來Amos水蠟筆5/1特價五折
icon.pngRe: [心得] 新鮮人一些面試分享
icon.png[心得] 蒼の海賊龍 地獄 麒麟25PT
icon.pngRe: [閒聊] (君の名は。雷慎入) 君名二創漫畫翻譯
icon.pngRe: [閒聊] OGN中場影片:失蹤人口局 (英文字幕)
icon.png[問題] 台灣大哥大4G訊號差
icon.png[出售] [全國]全新千尋侘草LED燈, 水草

請輸入看板名稱,例如:WOW站內搜尋

TOP