BuyTogether 板


LINE

12/8晚上11:00左右開團 1. 購買物品介紹、網址: 男女款連帽T https://item.taobao.com/item.htm?id=522052172547 有厚薄兩款 2. 地點:直寄 3. 發文者是否可當主購:可 4. 其他事項: 請推文+數量 開團會通知 --
QR Code※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.238.102.99
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/BuyTogether/M.1512580186.A.E92.html
1F:推 appleap: 厚+2 114.45.88.30 12/07 01:14


2F:推 HugeOne: +2111.255.214.149 12/07 01:22
3F:推 smallnile: +2 111.248.199.86 12/07 01:25
4F:推 calor910897: +1 114.34.5.33 12/07 01:25
5F:推 snakeg59877: +1 58.115.26.74 12/07 01:31
6F:推 MINI27: +1 36.230.231.139 12/07 01:39
7F:推 kimihiro: +2 39.10.9.191 12/07 01:41
8F:推 kitsune128: +1 180.204.51.83 12/07 01:55
9F:→ clodyfly: +1 114.47.158.64 12/07 02:00
10F:推 he1043: +2 36.232.143.90 12/07 02:01
11F:推 aaaa2004: +1223.136.202.155 12/07 02:03
12F:推 impgoblin: +1 220.134.27.247 12/07 02:03
13F:推 bowchen: +2 49.218.36.133 12/07 02:04
14F:推 lucias: +2 61.230.112.78 12/07 02:09
15F:推 EtherealSil: 厚+1 114.136.165.16 12/07 02:53
16F:推 baby88: +2 49.217.97.180 12/07 03:09
17F:推 dumpha: +2 114.40.232.155 12/07 03:24
18F:推 teddybear221: +1 1.172.27.203 12/07 03:44
19F:推 icesugar: +1 223.140.28.152 12/07 04:09
20F:推 kocora: +1 1.160.94.74 12/07 04:11
21F:推 NDSHbetop: +2223.136.103.133 12/07 04:30
22F:推 SSLXDD: +1 123.240.148.40 12/07 06:12
23F:推 EUGENEYEH: +1 27.52.133.233 12/07 06:16
24F:推 sminiai: +2 122.121.61.99 12/07 06:19


25F:推 alain0712: +1 49.216.20.211 12/07 06:29
26F:推 sky101: +1 1.169.27.131 12/07 06:38
27F:→ ys33: +2 113.61.156.158 12/07 06:44
28F:推 lockjmjj: +1 27.242.7.133 12/07 06:45
29F:推 prfd: 厚+1 1.160.81.202 12/07 06:45
30F:推 sn416219: +2 42.76.140.224 12/07 06:47
31F:推 marxy: +1 163.21.37.215 12/07 07:01
32F:推 miss1991: +1 27.246.38.185 12/07 07:03
33F:推 vicky760125: +1 111.246.94.60 12/07 07:08
34F:推 hyt6115: +1 1.163.99.238 12/07 07:11
35F:推 shopping0209: 厚薄各+1 114.44.87.242 12/07 07:11
36F:→ yummy0408: 厚+1 普通+2118.165.126.223 12/07 07:17
37F:推 tzengyifen: +1 1.200.197.95 12/07 07:22
38F:推 blahblah753: 厚+1180.217.220.181 12/07 07:27
39F:推 wengcony115: +1 110.26.133.206 12/07 07:28
40F:推 pc7389i: +2 36.233.190.43 12/07 07:36
41F:推 flutenew: +1 101.12.20.189 12/07 07:36
42F:推 swsw99: 厚+1 115.82.67.15 12/07 07:36
43F:推 tigerw30: +2 118.171.15.63 12/07 07:37
44F:推 fliegezufrei: +2 36.224.28.139 12/07 07:38
45F:推 feu520: +1 39.10.1.4 12/07 07:51
46F:推 love810208: +1 111.248.26.249 12/07 07:54
47F:推 mhuang10: 厚+1 42.77.69.200 12/07 08:00
48F:推 LWHan: +1 42.72.55.78 12/07 08:00
49F:推 kikikikaka: 厚+2 42.73.31.18 12/07 08:03


50F:推 smileface615: +1 101.15.99.90 12/07 08:10
51F:推 amberwen: +2 42.76.118.4 12/07 08:17
52F:推 halowonder: +1 39.9.101.202 12/07 08:17
53F:推 yanglung: +1 223.138.118.78 12/07 08:19
54F:推 reki0724: +2180.217.166.221 12/07 08:20
55F:推 mya0402: +2 39.12.72.133 12/07 08:22
56F:→ hsuyu: +2 49.218.116.203 12/07 08:23
57F:推 immonsee: +1 101.10.4.21 12/07 08:31
58F:推 yocoming: +2 223.138.97.127 12/07 08:34
59F:推 amigomigo: +1 101.12.164.72 12/07 08:34
60F:→ shihyu035: +2 49.217.90.110 12/07 08:35
61F:推 yadogdog: +2 118.163.163.86 12/07 08:42
62F:推 impgoblin: 薄厚各+2 180.204.37.164 12/07 08:44
63F:推 cindy75626: 厚+3 114.137.27.112 12/07 08:44
64F:推 fishw: 厚薄各+1 114.45.172.120 12/07 08:47
65F:推 jess510: +2 114.36.3.136 12/07 08:48
66F:推 emily16826: +1140.120.196.223 12/07 08:49
67F:推 qwer87065: +1 175.183.34.55 12/07 08:52
68F:推 bigwell1118: +2 111.253.40.222 12/07 08:58
69F:推 feu520: 厚+2 39.10.1.4 12/07 09:01
70F:推 s8701861003: +1 223.136.43.47 12/07 09:08
71F:推 dale211212: +2 111.71.126.68 12/07 09:13
72F:推 viviykw: 薄+1 101.8.224.208 12/07 09:23
73F:推 kei2363013: +2140.112.132.117 12/07 09:26
74F:推 LiaChur: 薄+2 175.182.110.12 12/07 09:30


75F:推 fine1026: +1 210.240.215.30 12/07 09:31
76F:推 a71540: 厚薄各*3 61.231.41.172 12/07 09:33
77F:推 penpon: 薄+1 123.194.102.67 12/07 09:37
78F:推 lovehanshin: +1 42.76.107.243 12/07 09:50
79F:推 sky432122: +1223.140.221.199 12/07 09:57
80F:→ osolomii: +2 114.40.189.25 12/07 10:01
81F:推 r94098: 薄+2140.116.197.115 12/07 10:13
82F:推 chenycal: 厚+1 101.9.161.92 12/07 10:14
83F:→ dame12er: +2 114.136.57.8 12/07 10:16
84F:推 trance411: 厚+2 101.12.193.207 12/07 10:16
85F:推 miss1991: +1 27.246.38.185 12/07 10:23
86F:推 sohappy1989: +2223.138.172.180 12/07 10:27
87F:推 iamghost: +1 114.137.12.211 12/07 10:31
88F:推 alinne: +1114.137.188.113 12/07 10:39
89F:推 s9461218: +1 114.136.135.57 12/07 10:42
90F:推 bamboo1117: +2 111.243.52.50 12/07 10:48
91F:推 qing55: +2 39.12.134.126 12/07 10:49
92F:→ ktilu: *3 42.73.69.32 12/07 11:05
93F:→ ktilu: +3 42.73.69.32 12/07 11:05
94F:推 zongcing1107: +1118.232.230.245 12/07 11:07
95F:推 september279: 厚+1114.137.107.208 12/07 11:32
96F:推 candly03: +1 110.26.107.154 12/07 11:36
97F:推 alphilia: 薄+2 210.62.186.197 12/07 11:37
98F:推 sakuracho: +2 36.230.238.15 12/07 11:41
99F:推 bear1937: +1 101.139.188.69 12/07 11:44


100F:推 alkaidh: +1 223.140.189.87 12/07 11:57
101F:推 suci: +2 114.137.33.206 12/07 12:19
102F:→ shetty: +1 1.168.133.77 12/07 12:36
103F:推 din0328: 加2 101.13.133.223 12/07 12:40
104F:推 ddddd: +2 42.77.101.174 12/07 13:05
105F:推 almaplty: +1 140.112.30.202 12/07 13:06
106F:推 anicer: 厚+1 1.168.193.93 12/07 13:21
107F:推 takilala: +1 42.76.85.29 12/07 13:26
108F:推 freefly2: +2 111.82.158.121 12/07 13:32
109F:推 to55821: +2 123.195.159.20 12/07 13:38
110F:推 joy31108: 厚+2 36.227.173.3 12/07 13:45
111F:推 wkoww: +2 39.8.203.12 12/07 13:49
112F:推 lazycandy08: 厚款+3 114.44.73.111 12/07 13:50
113F:推 miumiulove: +1 1.168.53.76 12/07 14:04
114F:推 yanyanyu: +1~2 140.138.25.178 12/07 14:11
115F:推 ohwhite1204: +2 49.217.139.28 12/07 14:25
116F:推 francine: 厚+1 110.28.190.32 12/07 14:59
117F:推 Daywalker007: +1 114.44.250.124 12/07 15:29
118F:推 q22494110: 厚+2 118.99.180.233 12/07 16:09
119F:推 yckcalina: +2 114.36.220.152 12/07 17:27
120F:推 kill9512: +1223.139.254.218 12/07 18:02
121F:推 cestvl: +1 39.10.74.122 12/07 18:18
122F:推 JBM: 厚+2 1.168.85.116 12/07 18:35
123F:推 jumikai: +2 1.170.113.161 12/07 18:41
124F:推 ketty50218: +1223.140.126.119 12/07 19:09


125F:推 ar050113: +2 223.139.83.241 12/07 19:43
126F:推 sophia11447: +1 101.13.144.23 12/07 19:45
127F:推 Avilin: +2 118.232.7.78 12/07 19:57
128F:推 kaleo: +2 111.251.44.19 12/07 20:20
129F:→ hsiaomao1004: +1 220.137.127.10 12/07 20:23
130F:推 dream77: +2 118.165.2.173 12/07 20:30
131F:推 maychen: +1 180.204.97.169 12/07 20:35
132F:推 fish7711: +2 114.137.251.83 12/07 20:48
133F:推 stefanie7215: 厚+2 111.255.215.89 12/07 21:19
134F:推 tonny0620: +1 111.83.254.44 12/07 21:25
135F:→ im51: +2 223.137.46.216 12/07 21:37
136F:推 hotorro: +2 61.224.16.107 12/07 21:52
137F:推 ggs22479200: +2 223.138.81.127 12/07 22:28
138F:推 micikr: +1 49.159.163.26 12/07 23:12
139F:推 llllanllll: +2223.140.203.152 12/07 23:21
--
QR Code※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.238.102.99
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/BuyTogether/M.1512665725.A.9D9.html
140F:推 stillsmile: +2 1.34.196.59 12/08 01:04
141F:推 a71540: +4223.140.183.152 12/08 01:21
142F:推 l871033: +1 123.195.18.65 12/08 01:29
143F:推 shinyu1021: +2 61.228.184.253 12/08 01:37
144F:推 oiea: +2 110.50.136.244 12/08 01:53
145F:推 bowchen: +2 49.218.36.133 12/08 02:21
146F:推 angel00540: +2 27.52.192.190 12/08 02:48
147F:推 ilmouse: 厚薄各+1 106.104.98.67 12/08 03:14
148F:→ lisafrog: +2 114.32.85.228 12/08 04:04
149F:推 a19890402a: +1 101.14.162.133 12/08 05:07


150F:推 ozlem: +1 203.67.1.16 12/08 05:43
151F:推 shanialuo: +2 27.247.0.204 12/08 06:05
152F:推 faurge1113: +1 1.171.146.89 12/08 06:16
153F:推 tzumin0630: +1 175.182.78.249 12/08 06:56
154F:推 gingin526: +1 61.230.18.147 12/08 07:15
155F:推 sheng8101: +2 110.26.199.115 12/08 07:21
156F:推 takilala: +1 42.76.85.29 12/08 07:35
157F:推 mandyh: +2 36.230.201.31 12/08 07:49
158F:推 lfy4110: +1223.136.235.124 12/08 07:53
159F:→ LAZY5566: +1 111.251.89.162 12/08 07:56
160F:推 Sarah113: +2 180.204.19.255 12/08 07:58
161F:推 aa3522: +2 140.127.110.59 12/08 08:00
162F:推 grasy: 厚+1 163.20.242.106 12/08 08:06
163F:推 DanielChris: 厚+1180.217.202.156 12/08 08:08
164F:推 yanglung: 厚+2 42.77.73.47 12/08 08:27
165F:推 seas42: +1 39.9.231.165 12/08 08:29
166F:推 tamotora: +1 60.248.131.168 12/08 08:33
167F:→ beberu: +1223.136.198.158 12/08 08:43
168F:推 jenny80221: +1223.140.192.138 12/08 08:49
169F:推 l22678316: +1 210.61.165.187 12/08 08:51
170F:推 fulfilllove: +2 111.71.63.116 12/08 08:56
171F:推 wmlhwei: 厚+2 180.204.82.120 12/08 09:07
172F:推 hopezoehappy: +2 122.118.14.219 12/08 09:08
173F:推 candly03: +1 39.8.7.11 12/08 09:15
174F:推 iSET: +1 49.217.194.238 12/08 09:26


175F:推 PoorPCC: +2-3 123.51.168.24 12/08 09:49
176F:推 suwell: +2 211.75.233.174 12/08 09:59
177F:推 DoubleFace: +1 101.15.139.119 12/08 10:17
178F:→ vul3au3yang: +1120.104.108.171 12/08 10:28
179F:推 linexs: +1 42.77.69.194 12/08 10:28
180F:推 dame12er: +1223.136.172.188 12/08 10:42
181F:推 unogame: +1 115.82.176.136 12/08 10:43
182F:推 rawins: +2 59.120.40.149 12/08 10:54
183F:推 vinvo: +2112.104.151.112 12/08 11:34
184F:推 tourcat: +2 61.216.31.217 12/08 11:50
185F:→ q78917891: +2 223.141.15.234 12/08 12:12
186F:推 cestvl: +1 39.10.74.122 12/08 12:29
187F:推 kito326: +2 39.9.139.97 12/08 12:34
188F:推 amy1393: 厚+2 123.194.99.11 12/08 12:38
189F:推 Utzu: +3 111.83.79.153 12/08 12:44
190F:推 sakuracho: +2 1.164.244.158 12/08 12:55
191F:推 imfate: +1 1.200.47.84 12/08 12:59
192F:推 voyager520: +2 42.77.193.190 12/08 13:02
193F:推 meere: +2 111.83.212.214 12/08 13:09
194F:推 weiweiko: +2 49.214.177.128 12/08 13:18
195F:→ pupss1116: +1 61.231.99.49 12/08 13:30
196F:推 iamyuyuyu: 厚+4 27.52.233.201 12/08 13:35
197F:→ about670: +2 111.254.188.45 12/08 13:37
198F:推 almaplty: +1 140.112.30.202 12/08 13:39
199F:推 lovingkb: 厚+3114.136.255.151 12/08 14:40
200F:推 morris000: +1 101.15.225.57 12/08 16:27
201F:推 ketty50218: +1 114.136.236.77 12/08 18:37
202F:推 s20036961: 厚+2 180.204.0.230 12/08 19:20
203F:推 candyhi: +2薄 49.217.149.239 12/08 19:32
204F:推 kimihiro: +2 39.9.68.134 12/08 19:46
205F:推 calor910897: 厚+1 223.136.155.6 12/08 22:46
206F:→ powerlaser: +1 39.10.106.49 12/09 17:41
207F:推 tetenini: 厚+1 114.24.3.73 12/09 20:56like 熱門文章
like.gif 您可能會有興趣的文章
icon.png[PUBG] Reddit熱議 本周:官方人員未來更新閒聊
icon.png[問題] 割雙眼皮後的消腫...
icon.png[情報] High 5製霸青春第二波 球員徵選
icon.png[問題] 巫師3讀不到dlc
icon.png[販售]台中 iPad Air2 wifi 32G 金 今年1月購入
icon.png[出售] CHANEL CHANCE EAU VIVE 橙光輕舞 淡香水
icon.png[新聞] 《鬼怪》趙宇振將履行收視公約 2月特別篇
icon.png[神人] [1000P] 神番號YRH-114第一位女優
icon.png[神人] 某論壇廣告女優
icon.png[徵求]臥室木作
icon.png[交易/買賣] IRIS FC-550 外出籠轉賣
icon.png[情報] NVIDIA GTX1080Ti 顯卡核心頻率突破 3Ghz
icon.png[問題] 絕地求生
icon.png[認養/高雄]漂亮有特色的小玳瑁找家!!
icon.png溫妮的朋友
icon.png[心得] One Way Heroics Plus(片道勇者+)
icon.png[REPO] 161224 AKB48 46th HIGH TENSION幕張個握
icon.png[情報] 下週木加倍 + 貨物清單(1/16 - 1/22)
icon.png[心得] 裸色家寬褲/拼接蕾絲T/哈倫褲簡單分享
icon.png[分享] Sab street 大尺碼福袋分享
icon.png[情報] 限時登入送好禮!
icon.pngFw: [閒聊] 那些年,和我們一同奮戰的外國艦娘
icon.png[賣/台中/面交] MSI GTX 970 GAMING 4G
icon.png[心得] 矯正三年,拆牙套了!!(師大全方位)
icon.png[販售] 新營ipad mini2 32GB WiFi + LTE
icon.png[限免] Sleengster On Indiegala
icon.png[贈送] 台北 1028睫毛膏
icon.png[變髮] Evoke Zoe 讓我夢想成真 燙髮找她就對了!
icon.png[贈送] 全國 手機外接鏡頭組、藤黃果發泡錠
icon.png[衣飾] 暖冬合適牛角扣外套-直寄
icon.png[賣//] 創見 軍規行動硬碟 1TB/750G
icon.png[少年] 火影忍者本傳單行本 - 02
icon.png[健檢] 無限輪迴 30-2問功夫
icon.pngRe: [問題] 請問高雄哪裡可以買到防霧牙鏡?
icon.png[心得] 讓我大尖叫的hollister開箱
icon.png[討論] 大叔年紀看Re-Life的感想
icon.png[閒聊] 尋訪東京吉原泡泡浴心得
icon.png[正妹] 可 的亭羽,戀愛惹!
icon.png[16夏] 小桃小栗lovelove物語01
icon.png[問題] 剛毛藻與綠絲絨的一些問題

請輸入看板名稱,例如:e-shopping站內搜尋

TOP