NBA 板


LINE

看板 NBA  RSS
如有错误资料或违反板规请告诉我,谢谢! ┌──────────────────────────────────────┐       电视转播表 查询网址        └──────────────────────────────────────┘  Elta 体育台 http://www.elta.tv/hd/program.php  纬来体育台 http://sport.videoland.com.tw/chn/jc.asp http://sport.vl.com.tw/event/2018_19nba/default.asp  ELEVEN  https://www.elevensports.tw/guide  FOX SPORTS https://tv.foxsportsasia.com/ LINE TODAY https://today.line.me/TW/pc/article/gJ0eXN  官网完整赛程 https://stats.nba.com/schedule/     https://tw.global.nba.com/schedule/#!/7 ┌──────────────────────────────────────┐ 2018–19 季後赛 电视转播表 (台湾时间) 纬来 Elta LINE Eleven └──────────────────────────────────────┘ ┌────────────┬────────────┬────────────┐ 06 月 13 日 星期四 06 月 14 日 星期五 06 月 15 日 星期六 ├────────────┼────────────┼────────────┤ 09:00 暴龙 勇士 └────────────┴────────────┴────────────┘ 1 勇士 4 ┐ ┌ 4 公鹿 1 8 快艇 2 ┴ 勇士 4 ┐ ┌ 4 公鹿 ┴ 0 活塞 8 4 火箭 4 ┐ │ │ ┌ 4 青赛 4 5 爵士 1 ┴ 火箭 2 ┴ 勇士 4 ┐ ┌ 2 公鹿 ┴ 1 青赛 ┴ 0 溜马 5 ├ 勇士 2 ★ 4 暴龙 ┤ 3 拓荒 4 ┬ 拓荒 4 ┬ 拓荒 0 ┘ └ 4 暴龙 ┬ 3 76人 ┬ 4 76人 3 6 雷霆 1 ┘ │ │ └ 1 篮网 6 2 金块 4 ┬ 金块 3 ┘ └ 4 暴龙 ┬ 4 暴龙 2 7 马刺 3 ┘ └ 1 魔术 7 ┌──────────────────────────────────────┐ 2018–19 季後赛 电视转播表 (台湾时间) 纬来 Elta LINE Eleven └──────────────────────────────────────┘ ┌────────────┬────────────┬────────────┐ 04 月 14 日 星期日 04 月 15 日 星期一 04 月 16 日 星期二 ├────────────┼────────────┼────────────┤ 02:30 篮网 七六人 01:00 溜马 塞尔蒂克08:00 篮网 七六人 05:00 魔术 暴龙 03:30 雷霆 拓荒者 10:30 快艇 勇士 08:00 快艇 勇士 07:00 活塞 公鹿 10:30 马刺 金块 09:30 爵士 火箭 └────────────┴────────────┴────────────┘ 1 勇士 1 ┐ ┌ 1 公鹿 1 8 快艇 1 ┴ □□ 0 ┐ ┌ 0 □□ ┴ 0 活塞 8 4 火箭 1 ┐ │ │ ┌ 1 青赛 4 5 爵士 0 ┴ □□ 0 ┴ □□ 0 ┐ ┌ 0 □□ ┴ 0 □□ ┴ 0 溜马 5 ├ □□ 0 ★ 0 □□ ┤ 3 拓荒 1 ┬ □□ 0 ┬ □□ 0 ┘ └ 0 □□ ┬ 0 □□ ┬ 1 76人 3 6 雷霆 0 ┘ │ │ └ 1 篮网 6 2 金块 0 ┬ □□ 0 ┘ └ 0 □□ ┬ 0 暴龙 2 7 马刺 1 ┘ └ 1 魔术 7 ┌──────────────────────────────────────┐ 2018–19 季後赛 电视转播表 (台湾时间) 纬来 Elta LINE Eleven └──────────────────────────────────────┘ ┌────────────┬────────────┬────────────┐ 04 月 17 日 星期三 04 月 18 日 星期四 04 月 19 日 星期五 ├────────────┼────────────┼────────────┤ 08:00 魔术 暴龙 07:00 溜马 塞尔蒂克08:00 七六人 篮网 09:00 马刺 金块 08:00 活塞 公鹿 09:00 金块 马刺 10:30 雷霆 拓荒者 09:30 爵士 火箭 10:30 勇士 快艇 └────────────┴────────────┴────────────┘ 1 勇士 2 ┐ ┌ 2 公鹿 1 8 快艇 1 ┴ □□ 0 ┐ ┌ 0 □□ ┴ 0 活塞 8 4 火箭 2 ┐ │ │ ┌ 2 青赛 4 5 爵士 0 ┴ □□ 0 ┴ □□ 0 ┐ ┌ 0 □□ ┴ 0 □□ ┴ 0 溜马 5 ├ □□ 0 ★ 0 □□ ┤ 3 拓荒 2 ┬ □□ 0 ┬ □□ 0 ┘ └ 0 □□ ┬ 0 □□ ┬ 2 76人 3 6 雷霆 0 ┘ │ │ └ 1 篮网 6 2 金块 1 ┬ □□ 0 ┘ └ 0 □□ ┬ 1 暴龙 2 7 马刺 2 ┘ └ 1 魔术 7 ┌──────────────────────────────────────┐ 2018–19 季後赛 电视转播表 (台湾时间) 纬来 Elta LINE Eleven └──────────────────────────────────────┘ ┌────────────┬────────────┬────────────┐ 04 月 20 日 星期六 04 月 21 日 星期日 04 月 22 日 星期一 ├────────────┼────────────┼────────────┤ 07:00 暴龙 魔术 03:00 七六人 篮网 01:00 塞尔蒂克 溜马 08:30 塞尔蒂克 溜马 05:30 金块 马刺 03:30 勇士 快艇 09:30 拓荒者 雷霆 08:00 公鹿 活塞 07:00 暴龙 魔术 10:30 火箭 爵士 07:00D 勇士 快艇 09:30 拓荒者 雷霆 D: D-Live └────────────┴────────────┴────────────┘ 1 勇士 3 ┐ ┌ 3 公鹿 1 8 快艇 1 ┴ □□ 0 ┐ ┌ 0 □□ ┴ 0 活塞 8 4 火箭 3 ┐ │ │ ┌ 4 青赛 4 5 爵士 0 ┴ □□ 0 ┴ □□ 0 ┐ ┌ 0 □□ ┴ 0 青赛 ┴ 0 溜马 5 ├ □□ 0 ★ 0 □□ ┤ 3 拓荒 3 ┬ □□ 0 ┬ □□ 0 ┘ └ 0 □□ ┬ 0 □□ ┬ 3 76人 3 6 雷霆 1 ┘ │ │ └ 1 篮网 6 2 金块 2 ┬ □□ 0 ┘ └ 0 □□ ┬ 3 暴龙 2 7 马刺 2 ┘ └ 1 魔术 7 ┌──────────────────────────────────────┐ 2018–19 季後赛 电视转播表 (台湾时间) 纬来 Elta LINE Eleven └──────────────────────────────────────┘ ┌────────────┬────────────┬────────────┐ 04 月 23 日 星期二 04 月 24 日 星期三 04 月 25 日 星期四 ├────────────┼────────────┼────────────┤ 08:00 公鹿 活塞 07:00 魔术 暴龙 08:00 爵士 火箭 10:30 火箭 爵士 08:00 篮网 七六人 10:30 快艇 勇士 09:30 马刺 金块 10:30 雷霆 拓荒者 12:00D 雷霆 拓荒者 D: D-Live └────────────┴────────────┴────────────┘ 1 勇士 3 ┐ ┌ 4 公鹿 1 8 快艇 2 ┴ □□ 0 ┐ ┌ 0 公鹿 ┴ 0 活塞 8 4 火箭 4 ┐ │ │ ┌ 4 青赛 4 5 爵士 1 ┴ 火箭 0 ┴ □□ 0 ┐ ┌ 0 □□ ┴ 0 青赛 ┴ 0 溜马 5 ├ □□ 0 ★ 0 □□ ┤ 3 拓荒 4 ┬ 拓荒 0 ┬ □□ 0 ┘ └ 0 □□ ┬ 0 76人 ┬ 4 76人 3 6 雷霆 1 ┘ │ │ └ 1 篮网 6 2 金块 3 ┬ □□ 0 ┘ └ 0 暴龙 ┬ 4 暴龙 2 7 马刺 2 ┘ └ 1 魔术 7 ┌──────────────────────────────────────┐ 2018–19 季後赛 电视转播表 (台湾时间) 纬来 Elta LINE Eleven └──────────────────────────────────────┘ ┌────────────┬────────────┬────────────┐ 04 月 26 日 星期五 04 月 27 日 星期六 04 月 28 日 星期日 ├────────────┼────────────┼────────────┤ 08:00 金块 马刺 10:00 勇士 快艇 07:30 七六人 暴龙 10:00 马刺 金块 └────────────┴────────────┴────────────┘ 1 勇士 4 ┐ ┌ 4 公鹿 1 8 快艇 2 ┴ 勇士 0 ┐ ┌ 0 公鹿 ┴ 0 活塞 8 4 火箭 4 ┐ │ │ ┌ 4 青赛 4 5 爵士 1 ┴ 火箭 0 ┴ □□ 0 ┐ ┌ 0 □□ ┴ 0 青赛 ┴ 0 溜马 5 ├ □□ 0 ★ 0 □□ ┤ 3 拓荒 4 ┬ 拓荒 0 ┬ □□ 0 ┘ └ 0 □□ ┬ 0 76人 ┬ 4 76人 3 6 雷霆 1 ┘ │ │ └ 1 篮网 6 2 金块 4 ┬ 金块 0 ┘ └ 1 暴龙 ┬ 4 暴龙 2 7 马刺 3 ┘ └ 1 魔术 7 ┌──────────────────────────────────────┐ 2018–19 季後赛 电视转播表 (台湾时间) 纬来 Elta LINE Eleven └──────────────────────────────────────┘ ┌────────────┬────────────┬────────────┐ 04 月 29 日 星期一 04 月 30 日 星期二 05 月 01 日 星期三 ├────────────┼────────────┼────────────┤ 01:00 塞尔蒂克 公鹿 08:00 七六人 暴龙 08:00 塞尔蒂克 公鹿 03:30 火箭 勇士 10:30 拓荒者 金块 10:30 火箭 勇士 08:00D 塞尔蒂克 公鹿 10:30D 火箭 勇士 D: D-Live └────────────┴────────────┴────────────┘ 1 勇士 4 ┐ ┌ 4 公鹿 1 8 快艇 2 ┴ 勇士 2 ┐ ┌ 1 公鹿 ┴ 0 活塞 8 4 火箭 4 ┐ │ │ ┌ 4 青赛 4 5 爵士 1 ┴ 火箭 0 ┴ □□ 0 ┐ ┌ 0 □□ ┴ 1 青赛 ┴ 0 溜马 5 ├ □□ 0 ★ 0 □□ ┤ 3 拓荒 4 ┬ 拓荒 0 ┬ □□ 0 ┘ └ 0 □□ ┬ 1 76人 ┬ 4 76人 3 6 雷霆 1 ┘ │ │ └ 1 篮网 6 2 金块 4 ┬ 金块 1 ┘ └ 1 暴龙 ┬ 4 暴龙 2 7 马刺 3 ┘ └ 1 魔术 7 ┌──────────────────────────────────────┐ 2018–19 季後赛 电视转播表 (台湾时间) 纬来 Elta LINE Eleven └──────────────────────────────────────┘ ┌────────────┬────────────┬────────────┐ 05 月 02 日 星期四 05 月 03 日 星期五 05 月 04 日 星期六 ├────────────┼────────────┼────────────┤ 09:00 拓荒者 金块 08:00 暴龙 七六人 08:00 公鹿 塞尔蒂克 10:30 金块 拓荒者 └────────────┴────────────┴────────────┘ 1 勇士 4 ┐ ┌ 4 公鹿 1 8 快艇 2 ┴ 勇士 2 ┐ ┌ 2 公鹿 ┴ 0 活塞 8 4 火箭 4 ┐ │ │ ┌ 4 青赛 4 5 爵士 1 ┴ 火箭 0 ┴ □□ 0 ┐ ┌ 0 □□ ┴ 1 青赛 ┴ 0 溜马 5 ├ □□ 0 ★ 0 □□ ┤ 3 拓荒 4 ┬ 拓荒 2 ┬ □□ 0 ┘ └ 0 □□ ┬ 2 76人 ┬ 4 76人 3 6 雷霆 1 ┘ │ │ └ 1 篮网 6 2 金块 4 ┬ 金块 1 ┘ └ 1 暴龙 ┬ 4 暴龙 2 7 马刺 3 ┘ └ 1 魔术 7 ┌──────────────────────────────────────┐ 2018–19 季後赛 电视转播表 (台湾时间) 纬来 Elta LINE Eleven └──────────────────────────────────────┘ ┌────────────┬────────────┬────────────┐ 05 月 05 日 星期日 05 月 06 日 星期一 05 月 07 日 星期二 ├────────────┼────────────┼────────────┤ 08:30 勇士 火箭 03:30 暴龙 七六人 07:00 公鹿 塞尔蒂克 07:00 金块 拓荒者 09:30 勇士 火箭 09:30D 暴龙 七六人 D: D-Live └────────────┴────────────┴────────────┘ 1 勇士 4 ┐ ┌ 4 公鹿 1 8 快艇 2 ┴ 勇士 2 ┐ ┌ 3 公鹿 ┴ 0 活塞 8 4 火箭 4 ┐ │ │ ┌ 4 青赛 4 5 爵士 1 ┴ 火箭 2 ┴ □□ 0 ┐ ┌ 0 □□ ┴ 1 青赛 ┴ 0 溜马 5 ├ □□ 0 ★ 0 □□ ┤ 3 拓荒 4 ┬ 拓荒 2 ┬ □□ 0 ┘ └ 0 □□ ┬ 2 76人 ┬ 4 76人 3 6 雷霆 1 ┘ │ │ └ 1 篮网 6 2 金块 4 ┬ 金块 2 ┘ └ 2 暴龙 ┬ 4 暴龙 2 7 马刺 3 ┘ └ 1 魔术 7 ┌──────────────────────────────────────┐ 2018–19 季後赛 电视转播表 (台湾时间) 纬来 Elta LINE Eleven └──────────────────────────────────────┘ ┌────────────┬────────────┬────────────┐ 05 月 08 日 星期三 05 月 09 日 星期四 05 月 10 日 星期五 ├────────────┼────────────┼────────────┤ 08:00 七六人 暴龙 08:00 塞尔蒂克 公鹿 08:00 暴龙 七六人 10:30 拓荒者 金块 10:30 火箭 勇士 10:30 金块 拓荒者 └────────────┴────────────┴────────────┘ 1 勇士 4 ┐ ┌ 4 公鹿 1 8 快艇 2 ┴ 勇士 3 ┐ ┌ 4 公鹿 ┴ 0 活塞 8 4 火箭 4 ┐ │ │ ┌ 4 青赛 4 5 爵士 1 ┴ 火箭 2 ┴ □□ 0 ┐ ┌ 0 公鹿 ┴ 1 青赛 ┴ 0 溜马 5 ├ □□ 0 ★ 0 □□ ┤ 3 拓荒 4 ┬ 拓荒 3 ┬ □□ 0 ┘ └ 0 □□ ┬ 3 76人 ┬ 4 76人 3 6 雷霆 1 ┘ │ │ └ 1 篮网 6 2 金块 4 ┬ 金块 3 ┘ └ 3 暴龙 ┬ 4 暴龙 2 7 马刺 3 ┘ └ 1 魔术 7 ┌──────────────────────────────────────┐ 2018–19 季後赛 电视转播表 (台湾时间) 纬来 Elta LINE Eleven └──────────────────────────────────────┘ ┌────────────┬────────────┬────────────┐ 05 月 11 日 星期六 05 月 12 日 星期日 05 月 13 日 星期一 ├────────────┼────────────┼────────────┤ 09:00 勇士 火箭 03:30 拓荒者 金块 07:00 七六人 暴龙 09:30D 拓荒者 金块 D: D-Live └────────────┴────────────┴────────────┘ 1 勇士 4 ┐ ┌ 4 公鹿 1 8 快艇 2 ┴ 勇士 4 ┐ ┌ 4 公鹿 ┴ 0 活塞 8 4 火箭 4 ┐ │ │ ┌ 4 青赛 4 5 爵士 1 ┴ 火箭 2 ┴ 勇士 0 ┐ ┌ 0 公鹿 ┴ 1 青赛 ┴ 0 溜马 5 ├ □□ 0 ★ 0 □□ ┤ 3 拓荒 4 ┬ 拓荒 4 ┬ 拓荒 0 ┘ └ 0 暴龙 ┬ 3 76人 ┬ 4 76人 3 6 雷霆 1 ┘ │ │ └ 1 篮网 6 2 金块 4 ┬ 金块 3 ┘ └ 4 暴龙 ┬ 4 暴龙 2 7 马刺 3 ┘ └ 1 魔术 7 ┌──────────────────────────────────────┐ 2018–19 季後赛 电视转播表 (台湾时间) 纬来 Elta LINE Eleven └──────────────────────────────────────┘ ┌────────────┬────────────┬────────────┐ 05 月 14 日 星期二 05 月 15 日 星期三 05 月 16 日 星期四 ├────────────┼────────────┼────────────┤ 09:00 拓荒 勇士 08:30 暴龙 公鹿 └────────────┴────────────┴────────────┘ 1 勇士 4 ┐ ┌ 4 公鹿 1 8 快艇 2 ┴ 勇士 4 ┐ ┌ 4 公鹿 ┴ 0 活塞 8 4 火箭 4 ┐ │ │ ┌ 4 青赛 4 5 爵士 1 ┴ 火箭 2 ┴ 勇士 1 ┐ ┌ 1 公鹿 ┴ 1 青赛 ┴ 0 溜马 5 ├ □□ 0 ★ 0 □□ ┤ 3 拓荒 4 ┬ 拓荒 4 ┬ 拓荒 0 ┘ └ 0 暴龙 ┬ 3 76人 ┬ 4 76人 3 6 雷霆 1 ┘ │ │ └ 1 篮网 6 2 金块 4 ┬ 金块 3 ┘ └ 4 暴龙 ┬ 4 暴龙 2 7 马刺 3 ┘ └ 1 魔术 7 ┌──────────────────────────────────────┐ 2018–19 季後赛 电视转播表 (台湾时间) 纬来 Elta LINE Eleven └──────────────────────────────────────┘ ┌────────────┬────────────┬────────────┐ 05 月 17 日 星期五 05 月 18 日 星期六 05 月 19 日 星期日 ├────────────┼────────────┼────────────┤ 09:00 拓荒 勇士 08:30 暴龙 公鹿 09:00 勇士 拓荒 └────────────┴────────────┴────────────┘ 1 勇士 4 ┐ ┌ 4 公鹿 1 8 快艇 2 ┴ 勇士 4 ┐ ┌ 4 公鹿 ┴ 0 活塞 8 4 火箭 4 ┐ │ │ ┌ 4 青赛 4 5 爵士 1 ┴ 火箭 2 ┴ 勇士 3 ┐ ┌ 2 公鹿 ┴ 1 青赛 ┴ 0 溜马 5 ├ □□ 0 ★ 0 □□ ┤ 3 拓荒 4 ┬ 拓荒 4 ┬ 拓荒 0 ┘ └ 0 暴龙 ┬ 3 76人 ┬ 4 76人 3 6 雷霆 1 ┘ │ │ └ 1 篮网 6 2 金块 4 ┬ 金块 3 ┘ └ 4 暴龙 ┬ 4 暴龙 2 7 马刺 3 ┘ └ 1 魔术 7 ┌──────────────────────────────────────┐ 2018–19 季後赛 电视转播表 (台湾时间) 纬来 Elta LINE Eleven └──────────────────────────────────────┘ ┌────────────┬────────────┬────────────┐ 05 月 20 日 星期一 05 月 21 日 星期二 05 月 22 日 星期三 ├────────────┼────────────┼────────────┤ 07:00 公鹿 暴龙 09:00 勇士 拓荒08:30 公鹿 暴龙 └────────────┴────────────┴────────────┘ 1 勇士 4 ┐ ┌ 4 公鹿 1 8 快艇 2 ┴ 勇士 4 ┐ ┌ 4 公鹿 ┴ 0 活塞 8 4 火箭 4 ┐ │ │ ┌ 4 青赛 4 5 爵士 1 ┴ 火箭 2 ┴ 勇士 4 ┐ ┌ 2 公鹿 ┴ 1 青赛 ┴ 0 溜马 5 ├ 勇士 0 ★ 0 □□ ┤ 3 拓荒 4 ┬ 拓荒 4 ┬ 拓荒 0 ┘ └ 2 暴龙 ┬ 3 76人 ┬ 4 76人 3 6 雷霆 1 ┘ │ │ └ 1 篮网 6 2 金块 4 ┬ 金块 3 ┘ └ 4 暴龙 ┬ 4 暴龙 2 7 马刺 3 ┘ └ 1 魔术 7 ┌──────────────────────────────────────┐ 2018–19 季後赛 电视转播表 (台湾时间) 纬来 Elta LINE Eleven └──────────────────────────────────────┘ ┌────────────┬────────────┬────────────┐ 05 月 23 日 星期四 05 月 24 日 星期五 05 月 25 日 星期六 ├────────────┼────────────┼────────────┤ 08:30 暴龙 公鹿 └────────────┴────────────┴────────────┘ 1 勇士 4 ┐ ┌ 4 公鹿 1 8 快艇 2 ┴ 勇士 4 ┐ ┌ 4 公鹿 ┴ 0 活塞 8 4 火箭 4 ┐ │ │ ┌ 4 青赛 4 5 爵士 1 ┴ 火箭 2 ┴ 勇士 4 ┐ ┌ 2 公鹿 ┴ 1 青赛 ┴ 0 溜马 5 ├ 勇士 0 ★ 0 □□ ┤ 3 拓荒 4 ┬ 拓荒 4 ┬ 拓荒 0 ┘ └ 3 暴龙 ┬ 3 76人 ┬ 4 76人 3 6 雷霆 1 ┘ │ │ └ 1 篮网 6 2 金块 4 ┬ 金块 3 ┘ └ 4 暴龙 ┬ 4 暴龙 2 7 马刺 3 ┘ └ 1 魔术 7 ┌──────────────────────────────────────┐ 2018–19 季後赛 电视转播表 (台湾时间) 纬来 Elta LINE Eleven └──────────────────────────────────────┘ ┌────────────┬────────────┬────────────┐ 05 月 26 日 星期日 05 月 27 日 星期一 05 月 28 日 星期二 ├────────────┼────────────┼────────────┤ 08:30 公鹿 暴龙 └────────────┴────────────┴────────────┘ 1 勇士 4 ┐ ┌ 4 公鹿 1 8 快艇 2 ┴ 勇士 4 ┐ ┌ 4 公鹿 ┴ 0 活塞 8 4 火箭 4 ┐ │ │ ┌ 4 青赛 4 5 爵士 1 ┴ 火箭 2 ┴ 勇士 4 ┐ ┌ 2 公鹿 ┴ 1 青赛 ┴ 0 溜马 5 ├ 勇士 0 ★ 0 暴龙 ┤ 3 拓荒 4 ┬ 拓荒 4 ┬ 拓荒 0 ┘ └ 4 暴龙 ┬ 3 76人 ┬ 4 76人 3 6 雷霆 1 ┘ │ │ └ 1 篮网 6 2 金块 4 ┬ 金块 3 ┘ └ 4 暴龙 ┬ 4 暴龙 2 7 马刺 3 ┘ └ 1 魔术 7 ┌──────────────────────────────────────┐ 2018–19 季後赛 电视转播表 (台湾时间) 纬来 Elta LINE Eleven └──────────────────────────────────────┘ ┌────────────┬────────────┬────────────┐ 05 月 29 日 星期三 05 月 30 日 星期四 05 月 31 日 星期五 ├────────────┼────────────┼────────────┤ 09:00 勇士 暴龙 └────────────┴────────────┴────────────┘ 1 勇士 4 ┐ ┌ 4 公鹿 1 8 快艇 2 ┴ 勇士 4 ┐ ┌ 4 公鹿 ┴ 0 活塞 8 4 火箭 4 ┐ │ │ ┌ 4 青赛 4 5 爵士 1 ┴ 火箭 2 ┴ 勇士 4 ┐ ┌ 2 公鹿 ┴ 1 青赛 ┴ 0 溜马 5 ├ 勇士 0 ★ 1 暴龙 ┤ 3 拓荒 4 ┬ 拓荒 4 ┬ 拓荒 0 ┘ └ 4 暴龙 ┬ 3 76人 ┬ 4 76人 3 6 雷霆 1 ┘ │ │ └ 1 篮网 6 2 金块 4 ┬ 金块 3 ┘ └ 4 暴龙 ┬ 4 暴龙 2 7 马刺 3 ┘ └ 1 魔术 7 ┌──────────────────────────────────────┐ 2018–19 季後赛 电视转播表 (台湾时间) 纬来 Elta LINE Eleven └──────────────────────────────────────┘ ┌────────────┬────────────┬────────────┐ 06 月 01 日 星期六 06 月 02 日 星期日 06 月 03 日 星期一 ├────────────┼────────────┼────────────┤ 08:00 勇士 暴龙 └────────────┴────────────┴────────────┘ 1 勇士 4 ┐ ┌ 4 公鹿 1 8 快艇 2 ┴ 勇士 4 ┐ ┌ 4 公鹿 ┴ 0 活塞 8 4 火箭 4 ┐ │ │ ┌ 4 青赛 4 5 爵士 1 ┴ 火箭 2 ┴ 勇士 4 ┐ ┌ 2 公鹿 ┴ 1 青赛 ┴ 0 溜马 5 ├ 勇士 1 ★ 1 暴龙 ┤ 3 拓荒 4 ┬ 拓荒 4 ┬ 拓荒 0 ┘ └ 4 暴龙 ┬ 3 76人 ┬ 4 76人 3 6 雷霆 1 ┘ │ │ └ 1 篮网 6 2 金块 4 ┬ 金块 3 ┘ └ 4 暴龙 ┬ 4 暴龙 2 7 马刺 3 ┘ └ 1 魔术 7 ┌──────────────────────────────────────┐ 2018–19 季後赛 电视转播表 (台湾时间) 纬来 Elta LINE Eleven └──────────────────────────────────────┘ ┌────────────┬────────────┬────────────┐ 06 月 04 日 星期二 06 月 05 日 星期三 06 月 06 日 星期四 ├────────────┼────────────┼────────────┤ 09:00 暴龙 勇士 └────────────┴────────────┴────────────┘ 1 勇士 4 ┐ ┌ 4 公鹿 1 8 快艇 2 ┴ 勇士 4 ┐ ┌ 4 公鹿 ┴ 0 活塞 8 4 火箭 4 ┐ │ │ ┌ 4 青赛 4 5 爵士 1 ┴ 火箭 2 ┴ 勇士 4 ┐ ┌ 2 公鹿 ┴ 1 青赛 ┴ 0 溜马 5 ├ 勇士 1 ★ 2 暴龙 ┤ 3 拓荒 4 ┬ 拓荒 4 ┬ 拓荒 0 ┘ └ 4 暴龙 ┬ 3 76人 ┬ 4 76人 3 6 雷霆 1 ┘ │ │ └ 1 篮网 6 2 金块 4 ┬ 金块 3 ┘ └ 4 暴龙 ┬ 4 暴龙 2 7 马刺 3 ┘ └ 1 魔术 7 ┌──────────────────────────────────────┐ 2018–19 季後赛 电视转播表 (台湾时间) 纬来 Elta LINE Eleven └──────────────────────────────────────┘ ┌────────────┬────────────┬────────────┐ 06 月 07 日 星期五(端午)06 月 08 日 星期六 06 月 09 日 星期日 ├────────────┼────────────┼────────────┤ 09:00 暴龙 勇士 └────────────┴────────────┴────────────┘ 1 勇士 4 ┐ ┌ 4 公鹿 1 8 快艇 2 ┴ 勇士 4 ┐ ┌ 4 公鹿 ┴ 0 活塞 8 4 火箭 4 ┐ │ │ ┌ 4 青赛 4 5 爵士 1 ┴ 火箭 2 ┴ 勇士 4 ┐ ┌ 2 公鹿 ┴ 1 青赛 ┴ 0 溜马 5 ├ 勇士 1 ★ 3 暴龙 ┤ 3 拓荒 4 ┬ 拓荒 4 ┬ 拓荒 0 ┘ └ 4 暴龙 ┬ 3 76人 ┬ 4 76人 3 6 雷霆 1 ┘ │ │ └ 1 篮网 6 2 金块 4 ┬ 金块 3 ┘ └ 4 暴龙 ┬ 4 暴龙 2 7 马刺 3 ┘ └ 1 魔术 7 ┌──────────────────────────────────────┐ 2018–19 季後赛 电视转播表 (台湾时间) 纬来 Elta LINE Eleven └──────────────────────────────────────┘ ┌────────────┬────────────┬────────────┐ 06 月 10 日 星期一 06 月 11 日 星期二 06 月 12 日 星期三 ├────────────┼────────────┼────────────┤ 09:00 勇士 暴龙 └────────────┴────────────┴────────────┘ 1 勇士 4 ┐ ┌ 4 公鹿 1 8 快艇 2 ┴ 勇士 4 ┐ ┌ 4 公鹿 ┴ 0 活塞 8 4 火箭 4 ┐ │ │ ┌ 4 青赛 4 5 爵士 1 ┴ 火箭 2 ┴ 勇士 4 ┐ ┌ 2 公鹿 ┴ 1 青赛 ┴ 0 溜马 5 ├ 勇士 2 ★ 3 暴龙 ┤ 3 拓荒 4 ┬ 拓荒 4 ┬ 拓荒 0 ┘ └ 4 暴龙 ┬ 3 76人 ┬ 4 76人 3 6 雷霆 1 ┘ │ │ └ 1 篮网 6 2 金块 4 ┬ 金块 3 ┘ └ 4 暴龙 ┬ 4 暴龙 2 7 马刺 3 ┘ └ 1 魔术 7 --
QR Code※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 60.250.205.229
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/NBA/M.1555062827.A.F70.html
1F:→ JerroLi : 精美的战绩表等有专业人士,我这边先提供简单版~ 04/12 17:55


2F:推 ivo88114 : 先推 04/12 17:56
3F:推 avtime : 雷霆好像可以打西决的样子 04/12 17:56
4F:推 AterPin : 青赛溜马完全miss 04/12 18:01
5F:推 IMISSA : 推 04/12 18:02
6F:推 hot413 : 推 04/12 18:05
7F:推 Vedan : 感谢 04/12 18:05
8F:推 Kapersky : 火箭都有 04/12 18:09
9F:推 markvend : 真快 04/12 18:14
10F:推 earldunn : 推 04/12 18:15
11F:推 guardian128 : 推推 04/12 18:34
12F:推 One102bird : 推 04/12 19:02
13F:推 Smile916 : 感谢推~ 04/12 19:37
14F:推 chiuan23 : 推 04/12 19:53
15F:推 darkreborn : 推 04/12 20:19
16F:推 Longoria3 : 推 04/12 21:25
17F:推 naoku : ★★★★★马刺总冠军★★★★★ 04/12 22:03
18F:推 unique0927 : 推 04/12 22:10
19F:推 Naisa : 我好兴奋啊 04/12 22:13
20F:推 jyekid : 西区3627避开火箭 勇士 机会都出来了... 04/12 23:30
21F:推 easonliou : 推 04/13 11:05
22F:推 a8347x15 : 青赛、溜马组合和马刺、金块综合完全没有转播,好惨 04/13 11:21
23F:推 wonstop : 推推 04/13 12:01
24F:推 sampsonlu919: 金/马组连美国本身都是最不重视的对战 这应该跟金 04/13 12:40


25F:→ sampsonlu919: 块一哥在美国知名度与受欢迎程度偏低不无关系 04/13 12:40
26F:→ sampsonlu919: 金马对战连tnt都不是太有兴趣 直接放市占率更低的n 04/13 12:41
27F:→ sampsonlu919: batv 04/13 12:41
28F:推 snth0705 : 楼上,跟看不上无关吧 联盟4/19把时间排成这样TNT当 04/13 13:28
29F:→ snth0705 : 然是转播头尾2场 04/13 13:28
30F:推 snth0705 : 而且4/21的转播直接打脸你说TNT没兴趣播金块马刺 04/13 13:30
31F:→ snth0705 : 明天勇艇战好像延到8:15才开打 04/13 13:33
32F:推 duppy : 某两队遇到火箭勇士稳死的,但是雷霆马刺以下犯上? 04/13 16:23
33F:推 dickyman : 雷霆好爽 勇火打到累翻刚好捡便宜 04/13 21:31
34F:→ dickyman : 东区不管是暴龙还公鹿 都挡不住西河 04/13 21:31
35F:推 whosu : 雷霆打谁都有机会赢 可是也都不稳 还是得先顾好自己 04/13 22:29
36F:→ whosu : 雷霆小剧场随时都能发生 04/13 22:32
37F:推 xeroxpipi : 推 04/13 23:39
38F:推 djviva : 推 04/14 19:32
39F:推 sixking : 15号雷霆没有转播...想看阿~~~ 04/14 21:31
40F:推 kimisky : 4/19马刺金块没人转播....orz 04/14 23:35
41F:→ MotleyCrue : 马刺连两场没人要转播 可拨 04/16 01:36
42F:→ MotleyCrue : 喔不 17 19 21 是连三场没人要... 04/16 01:37
43F:推 jack19931993: 马刺迷真衰 怎麽都没播 XD 04/17 00:46
44F:→ decfrvgtbhyn: 雷霆是10:30打ㄅ 04/17 09:18
45F:推 AnnWow : 4/21播两场一面倒的QQ 想看金块马刺 04/19 15:35
46F:→ JerroLi : 感觉第一轮电视台不打算播 7 点以前的 04/19 15:56
47F:→ JerroLi : 只是没想到 04/22 纬来 D-Live …… 04/19 15:57
48F:推 DoraShort : 马刺唯一下克上都没人要播喔… 04/19 21:49
49F:推 tailsean : 推一下 04/21 01:41


50F:推 DannyFortson: 今天的雷霆对拓荒者纬来也有直播喔 04/22 06:31
51F:→ JerroLi : 更新 Elta 转播赛事 (04/23–25) 04/22 16:56
52F:→ JerroLi : 更新 纬来 转播赛事 (04/23–24) 04/22 19:19
53F:推 APC : 推 04/24 10:58
54F:→ sunkistfool : 西区我拓最先晋级XD 04/24 16:20
55F:推 basketone : 三楼有点惨xD 04/24 16:45
56F:推 JustWinslow : 3F = = XDD 04/24 20:43
57F:推 gold97972000: 雷霆掰了 04/24 21:37
58F:推 naoku : 马刺进第二轮楼下十楼各100P好不好 04/24 22:25
59F:推 h520194 : 好哦 就等你了 04/24 22:41
60F:推 JustWinslow : 好 04/24 23:01
61F:推 z238428 : 好 04/24 23:45
62F:→ harrybbs : 菌~ 04/25 00:47
63F:推 tony32135 : 来 04/25 00:49
64F:推 gooff : 好 04/25 01:26
65F:推 mysecret : 好 04/25 02:45
66F:推 ggttmm : 好 04/25 06:46
67F:推 kevint20 : 好 04/25 07:00
68F:推 simon251330 : 好 04/25 07:12
69F:推 sonic74768 : OK 04/25 09:27
70F:推 willierkimo : OK 04/25 14:22
71F:推 pippen2002 : 周日的比较好看呢!! 04/26 00:30
72F:推 memory790987: 快艇的比分颜色已经透露出你内心的希望 04/26 09:47
73F:推 Hiram : 菜鸡请问TBD是什麽意思 04/26 10:05
74F:→ JerroLi : TBD 表示时间未定,目前我没查到时间的比赛 04/26 10:22


75F:→ JerroLi : 比分颜色我是以最近一场胜利上红色 04/26 10:22
76F:推 ivan01023 : 乾 ELTA怎不播76人对暴龙的 04/26 13:50
77F:推 snth0705 : 纬来4/28两场都有播喔! 04/26 19:48
78F:推 markvend : 未看先猜东区冠军战公鹿对暴龙! 04/26 21:12
79F:→ mar5566 : 4/29 D 04/26 23:27
80F:推 scottkobe : 我只想问纬来跟NBA合作夥伴何时到期?换筷子或狐狸吧 04/27 22:22
81F:→ scottkobe : 希望东冠或西冠关门战都是凌晨全都D-live,球迷会... 04/27 22:26
82F:推 tung2008 : 勇火之战有直播吗?原本打算早点睡,凌晨看完直接去 04/27 22:43
83F:→ tung2008 : 上班的 04/27 22:43
84F:→ JerroLi : 目前看起来火箭勇士第一战台湾没有即时转播…… 04/27 22:54
85F:推 tung2008 : 谢谢罗 04/28 10:22
86F:推 Wishmaster : 今年的总冠感觉很有看头... 04/28 11:59
87F:推 spidr1985 : http://bfst.to/watch/nba-5.php 04/29 01:53
88F:→ spidr1985 : 推错篇.. 04/29 01:54
89F:→ DerLuna : 青赛是不是故意拿东区第四的XDDD 04/29 03:16
90F:推 pippen2002 : 今年总冠军? 不就是黑蛹? 我同学阿骂都知道! 04/30 21:27
91F:推 uuuuOPuff : 勇箭G2G3中间休三天 真爽 05/01 10:29
92F:推 hiro1221 : 勇士火箭怎麽中间休这麽久 05/02 18:52
93F:推 wpd : 休三天是怎样啦 前面在赶三小 故意抢周末票房 05/02 19:59
94F:推 hipnos : 很正常不是吗..? 要移动多一天吧 05/02 21:07
95F:→ MikaMew : 怎不说勇士G6 後G1 G2 间隔小???? 05/02 21:15
96F:推 uuuuOPuff : 是哪里不懂? 其他三个组合就没休三天阿 05/02 22:59
97F:推 gold97972000: 修三天也好,Curry养手指 哈登养眼睛 05/03 01:03
98F:→ gold97972000: 期待两队满血互飙分 05/03 01:03
99F:→ MrSatan : 鹿赛不合群没2:2 05/07 13:26


100F:→ yurian : 推! 制作精美 还留下历程 05/09 04:13
101F:推 SamZJ : 暴龙 05/09 10:51
102F:推 robinkidd : 勇火如果有第七战,在3:30AM 05/09 13:55
103F:推 markvend : 为看先猜西冠金块对金洲!!! 05/09 20:55
104F:→ love3344 : 准决每队都打到难分难解 就超赛最丢脸== 05/10 11:41
105F:推 ppu12372 : 为什麽周日没比赛呀? 05/10 14:12
106F:推 allenzhuang : 正好奇,周日竟然空下来 05/10 19:33
107F:→ pippen2002 : 因为都晋级了吧?? 05/10 20:10
108F:推 CHERRYCOLA : 星期日本来应该是排青赛对公鹿第7战吧 05/10 21:09
109F:推 ghedkhl : 没改到????? 四月??? 05/11 12:54
110F:推 ce588072 : 公鹿打的真轻松好多休息时间 05/12 08:05
111F:推 moods : 三点半的没人转播喔ˋˊ 05/12 10:28
112F:→ chi12345678 : 靠 怎麽是周一凌晨打 05/12 18:41
113F:推 lovingyou : 晚6小时好意思叫D-live喔@@ 05/12 21:52
114F:→ abigailxxx : 就退化版Lue 05/13 09:52
115F:→ ChanceYeh : 5月18日 星期"六" 05/13 10:43
116F:→ JerroLi : 感谢提醒,立刻改 05/13 10:47
117F:→ johnnyckvs : 东区冠军+西区冠军+总冠军所有赛事 05/13 11:16
118F:→ johnnyckvs : 纬来/爱尔达/ELEVEN/LINE-TODAY 全部直播 05/13 11:16
119F:→ johnnyckvs : HAMI-VIDEO ELTA-OTT ELEVEN-OTT 同步直播 05/13 11:17
120F:→ johnnyckvs : 祝大家开心看球 05/13 11:18
121F:推 shuncheng : 赞赞赞 05/14 10:26
122F:推 Irusu : 电视台的底色有空的话或许可以改一下 例如eleven用 05/14 14:07
123F:→ Irusu : 红色 Line用绿色 纬来用蓝色 比较接近各电视台的惯 05/14 14:08
124F:→ Irusu : 用色 05/14 14:09


125F:推 den95279889 : 5/14马上接着打勇士 拓荒都残成这样了...能不能给点 05/14 14:43
126F:→ den95279889 : 时间休息 05/14 14:43
127F:推 QCANCER : 这季好巧,排名靠前的都赢 05/14 16:01
128F:→ JerroLi : 电视台底色是延用之前创作者的配色,如果下赛季有继 05/14 18:38
129F:→ JerroLi : 续做赛程表的话,我可以试试 Irusu 的建议,谢谢~ 05/14 18:38
130F:推 zelone : 东西区决赛每场三个电视台及Line都有转播,不错不错 05/14 20:49
131F:→ FastGunMan : 回QCANCER 排第3的拓荒者赢排第2的金块 05/15 00:16
132F:推 markvend : 会不会两边冠军都横扫阿? XD 05/17 20:57
133F:推 wj1009 : 1希望明天勇士手下留情,至少让我看三节 05/18 19:58
134F:推 stacy611026 : 目前总冠军赛 1-7战的时程有出来了吗 05/19 11:46
135F:推 walter5663 : 我也想问都找不到只知道5月31号开打 05/20 22:51
136F:→ JerroLi : 更新总冠军赛程 05/21 14:29
137F:→ JerroLi : 资料来源: #1SuvIEYG (NBA) 05/21 14:52
138F:推 markvend : 暴龙还不错嘛Y 05/22 21:10
139F:推 truffaut : 看来东区有机会G7 05/24 11:23
140F:推 WowProctor : 让3追4 05/26 08:58
141F:推 prog : 看来只能靠救世主豪神击退勇士了 05/28 08:59
142F:推 markvend : 楼下预测一下总冠几比几 05/30 21:24
143F:推 JLstar : 4:2 05/30 22:40
144F:推 stja : push 05/30 22:54
145F:推 MrSatan : 龙4:1勇 OOXOO 05/30 23:59
146F:→ JerroLi : 龙 2:4 勇,六场:龙勇勇勇龙勇 (感觉会被打脸 05/31 09:47
147F:推 Wishmaster : 觉得前四场会打到2:2 XDDDDD 06/05 22:45
148F:→ leo0202 : 夹我有啥屁用,我还不是拿了47分,只是跟姆斯一样 06/06 12:23
149F:→ leo0202 : 输球 06/06 12:23


150F:推 bloodruru : 这最後几场的票价要爆了... 06/08 11:44
151F:→ fantacliff : 一射手没招只能在那边乱投三分 乱叫看裁判爸爸要不 06/08 12:06
152F:→ fantacliff : 要赏脸帮QQ 06/08 12:06
153F:→ ztcman : 球馆 整还不过瘾改整牙啦? 06/08 12:26
154F:推 markvend : 我猜比赛很可能後天就结束了...... 06/09 20:17
155F:推 novip : 洗洗睡了 勇士明年再来吧~~? 06/09 23:39
156F:→ pippen2002 : 我猜比赛第3结黑蛹是落後太多放弃? 06/10 11:30
157F:推 ePaper : 12小时之後就会知道暴龙有没有拿冠了 06/10 22:54
158F:→ bloodruru : 勇士没这麽差 感觉还会扳个一两场 06/10 23:16
159F:→ JerroLi : 延长战线至 G6 06/11 11:38
160F:→ bloodruru : G5 可爱是真雷 可惜了 06/11 11:41
161F:推 hyc0725zz : 秒更新耶 06/11 11:41
162F:→ pippen2002 : D. Green 33:15 2-7 0-4 0-0<---更雷!换书豪都 06/12 11:00
163F:推 pippen2002 : 比他好! 06/12 14:11
※ 编辑: JerroLi (60.250.205.229 台湾), 06/14/2019 11:49:33
164F:→ JerroLi : 赛季结束~ 恭喜暴龙~ 06/14 11:49
165F:推 johnnyckvs : 本季转播结束 谢谢收看 06/14 11:52
166F:→ Benbenyale : 豪神在林 恭喜暴龙 06/14 12:58
167F:推 Oskar : 版主有没有打算跟去年一样 办 创作活动 XD 06/14 14:18like 热门文章
like.gif 您可能会有兴趣的文章
icon.png[食记] 台中西屯路二段 三姊妹云缅小吃
icon.png[眼残] 瓶盖我猜不透你
icon.png[分享] 楚门 Trumon G-1852S 简易开箱心得
icon.png[公告] 置底医生的那篇推文
icon.pngRe: [洽特] [柚木N’]ずっと好きだった 第六话
icon.pngRe: [闲聊] 月曜日のたわわ
icon.png[创作] 自制孵蛋器
icon.png[问题] 需要缩鼻翼吗
icon.png[美图] 160407 Nana @SURE 四月号杂志(2016)B
icon.png[心得] 红米Note3特制版刷机
icon.png[情报] 公家机关单办门号案
icon.png[闲聊] 同人漫画分享-西野 ININ联盟2即将上硬
icon.png[心得] 苍の海贼龙 地狱 执行者16PT
icon.png[问题] 这是烙印吗?LG G5 speed
icon.png[资讯] ivideo wifi FB粉丝优惠序号
icon.png[问题] 41901 的耳机有比 E9 原厂耳机 好吗?
icon.png[闲聊] 寻访东京吉原泡泡浴心得
icon.png[讨论] 没有队长X巴奇以外的选择了吗?
icon.png[情报] 颜值高:小米Note2绿色/紫色版亮相CES20
icon.pngRe: [讨论] 中华大4G金省/金赞/大七喜购机价格整理
icon.png[问题] 请问郑守柔医师还有在看诊吗?
icon.png厨房报价单
icon.png[闲聊] 真的很喜欢这位姊姊>////<
icon.png[讨论] 大家小时候暗恋的卡通男主角?
icon.pngRe: [难过] 林奕含好像走了
icon.pngRe: [闲聊] 女生会讨厌胸奴人吗?
icon.png[正妹] 清水あいり (奶大图多)
icon.png[正妹] 大胃王正妹 千千
icon.png[爆卦] 小英竞选总部开幕 整条街挤爆看不到尽头
icon.png[LIVE] 奶酪陷阱 EP14
icon.png[大哭] 这样穿才是流行
icon.pngRe: [16冬] 为这美好的世界献上祝福! 02
icon.png[情报]原价屋!EZLINK Panzer V 240GB只要1680元
icon.png[闲聊] 脑袋在晃动到底是什麽感觉?
icon.png[情报] 石头微博更新
icon.png[神人] ULT - 100 第四位女优
icon.png[新闻] 《闪乱神乐PBS》释新角 禁断角色「小百
icon.pngRe: [闲聊] 精灵幻想记(有雷)
icon.png[抱怨] 淘宝增利物流也称重的太不老实了
icon.png[转录] 7.0上线後你该做的事情及介绍 不完全指北

请输入看板名称,例如:Gossiping站内搜寻

TOP